เว็บสล็อตรายงานเผยว่าฟุตบอลช่วยเพิ่มความมั่นใจของสาวๆ ได้อย่างไร

เว็บสล็อตรายงานเผยว่าฟุตบอลช่วยเพิ่มความมั่นใจของสาวๆ ได้อย่างไร

รายงานยืนยันเว็บสล็อตว่าเด็กสาววัยรุ่นที่เล่นฟุตบอลรายงานระดับความมั่นใจในตนเองสูงกว่าผู้ที่เล่นกีฬาอื่น ๆ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ยูฟ่าสร้างกีฬาอันดับ 1 ของฟุตบอลยุโรปสำหรับเด็กผู้หญิง

การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงมากกว่า 4,000

คนยืนยันว่าเด็กสาววัยรุ่นที่เล่นฟุตบอลรายงานระดับความมั่นใจในตนเองที่สูงขึ้น และฟุตบอลนั้นสามารถส่งผลในเชิงบวกต่อความมั่นใจในตนเองของเด็กสาววัยรุ่นมากกว่ากีฬายอดนิยมอื่นๆการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเภทนี้ได้ดำเนินการโดยยูฟ่าร่วมกับมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดเพื่อตรวจสอบผลกระทบของฟุตบอลที่มีต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ของเด็กหญิงและหญิงสาวในยุโรป การวิจัยได้พิจารณาผลกระทบที่ฟุตบอลมีต่อความมั่นใจในตนเอง ความนับถือตนเอง ความเป็นอยู่ที่ดี ความรู้สึกร่วมกัน แรงจูงใจ และทักษะชีวิต และเปรียบเทียบผลลัพธ์เหล่านั้นกับกีฬายอดนิยมอื่นๆ ข้อมูลถูกรวบรวมจากหกประเทศ: เดนมาร์ก อังกฤษ เยอรมนี สเปน โปแลนด์ และตุรกี

เช่นเดียวกับการวิเคราะห์วรรณกรรมวิจัยที่มีอยู่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างฟุตบอลกับความมั่นใจในตนเอง ความนับถือตนเอง ทักษะชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กหญิงและหญิงสาวอายุ 13 ปีขึ้นไปจำนวน 4,128 คนการวิจัยชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าฟุตบอลหญิงจะอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาทั่วทั้งยุโรป แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันหลายประการเมื่อพูดถึงผลกระทบต่อความมั่นใจในตนเองปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดคือไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในเวทีใดก็ตาม เด็กผู้หญิงที่เล่นฟุตบอลมีความมั่นใจมากกว่าผู้หญิงที่ไม่เล่นกีฬา นอกจากนี้ เด็กผู้หญิงที่เล่นฟุตบอลมีความมั่นใจมากกว่าผู้หญิงที่เล่นกีฬาประเภทอื่นการใช้กรอบการทำงานที่กำหนดเป้าหมายนี้จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายด้านกีฬา องค์กร และบุคคลสามารถกำหนดทิศทางโครงการในอนาคตที่เสนอภายในภาคส่วนของตนได้ เพื่อให้วิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุมตลอดเวลา

การประเมินใหม่อย่างครอบคลุมของแนวกีฬาจะรวมถึงการทบทวน: ‘กีฬาสำหรับทุกคน’ ซึ่งครอบคลุมโอกาสสำหรับทุกคนที่จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่คำนึงถึงอายุ ภูมิหลัง หรือความสามารถ; ‘Elite Sport’ หมายถึงด้านต่างๆ เช่น ทีมชาติ ลีก หรือเหตุการณ์ขนาดใหญ่ และสุดท้าย ‘เศรษฐกิจการกีฬา’ ดูที่งานด้านกีฬาหรือการผลิตและการบริโภคอุปกรณ์กีฬาภายในแต่ละพื้นที่เหล่านี้ เราสามารถถามได้ก่อนอื่นว่าแนวทางปัจจุบันของเราส่งผลกระทบต่อ SDG อย่างไร และประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงใดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬานั้นถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลกระทบเชิงบวกสูงสุดต่อ SDG และกีฬานั้นจะพัฒนาไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อแสดงคำถามสองสามข้อที่ SDGs หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับกีฬาและโอกาสที่กรอบนี้นำเสนอ ให้ฉันนำคุณผ่านการแนะนำ SDG สั้นๆ เป็นที่ชัดเจนว่ากีฬามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ SDGs จำนวนมาก ในขณะที่บางกีฬามีการเชื่อมโยงทางอ้อมเท่านั้น SDGs ทั้ง 17 ประการมีแนวทางที่

ครอบคลุมและเป็นองค์รวมเพื่อเป็นแนวทางในอนาคตของกีฬา

การระบาดใหญ่เป็นการเตือนถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดี (SDG 3) การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 แต่ในวงกว้างกว่านั้น การออกกำลังกายเป็นวิธีการลดทั่วไป เสี่ยงต่อความเจ็บป่วยทางกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกครั้งในบริบทของ SDGs บุคคลไม่สามารถหารายได้ที่จำเป็น (SDG 1) เพื่อสนับสนุนครอบครัวของพวกเขา (SDG 2) หากไม่มีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ ภาคกีฬายังให้โอกาสการจ้างงานที่สำคัญ (SDG 8) – 2.72% ของการจ้างงานทั้งหมดของสหภาพยุโรป – และในแง่ของกีฬา GDP ของสหภาพยุโรปเปรียบได้กับอุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และประมงรวมกัน กีฬาจึงเป็นปัจจัยสำคัญและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) ซึ่งจะเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 การใช้กรอบงาน SDG เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรและบุคคล

จะต้องพิจารณาและให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ตลอดจนผลกำไร เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 12)เนื่องจากเด็กๆ พลาดการศึกษาที่สำคัญในช่วงล็อกดาวน์ การวางแผนโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต (SDG 4) ในอนาคตจึงควรรวมถึงการรู้หนังสือทางกายภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับประเทศที่กระตือรือร้น โอกาสทั้งในกีฬาสำหรับทุกคนและกีฬาชั้นยอดจำเป็นต้องจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ (SDG 5) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการลดงบประมาณจาก COVID-19 ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้หญิงในการเล่นกีฬามากกว่าผู้ชาย นอกจากความไม่เท่าเทียมกันทางเพศแล้ว เรามีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเข้าถึงกีฬาสำหรับสมาชิกผู้ด้อยโอกาสในสังคมหรือผู้ทุพพลภาพ และรับรองการเข้าถึงทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง (SDG 10) ภายในกรอบงาน SDG การยอมรับความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนา

แล้ว และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข (SDG 10)หลังล็อกดาวน์โควิด-19 จะมีโอกาสหายากที่จะนำผู้คนจากทุกพื้นเพมารวมกันผ่านกีฬา (SDG 10) โดยใช้พลังของกีฬาสอนคุณค่าที่เอื้อต่อสังคมที่สงบสุข ตามที่เห็นครั้งแล้วครั้งเล่า กีฬาสามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างชุมชนที่แตกสลายขึ้นใหม่ และเราควรจัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการพัฒนากีฬาภายในชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลังการระบาดของโควิด (SDG 16) เมืองต่างๆ สามารถใช้พื้นที่สีเขียวเพื่อเสนอโอกาสในการออกกำลังกาย (SDG 11) พร้อมโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต (SDG 9) เพื่อส่งเสริมการเดินทางเชิงรุกในทุกที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเมื่อกำหนดอนาคตของกีฬา ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงกีฬาระดับแนวหน้า มีคำถามสำคัญเกี่ยวกับการใช้น้ำ (SDG 6) และพลังงาน (SDG 7) สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล (SDG 14) หรือบนบก (SDG 15) เป็นส่วนสำคัญของกีฬาหลายเว็บสล็อต